Agenda van het CAP-netwerk

  • 1 augustus 2013: inwerkingtreding van de wijzigingen in de WCO

Welkom

Op 1 april 2009 trad de Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) in werking. Deze wet is erop gericht ondernemingen in moeilijkheden verschillende mogelijkheden te bieden om hun onderneming weer gezond te maken. In de zomer van 2013 (1 augustus) werd de WCO hervormd om nog beter te beantwoorden aan haar hoofddoelstellingen en misbruiken te vermijden.

Het CAP-Netwerk Vlaanderen heeft als prioritaire doelstelling om de evoluties met betrekking tot de WCO op te volgen en alle betrokken partijen hierover te informeren. Uitwisseling van kennis en knowhow dragen bij tot een optimale toepassing van de WCO enerzijds en identificatie van de knelpunten met betrekking tot de WCO anderzijds. Het CAP-Netwerk Vlaanderen kwam tot stand met de steun van de Federatie Vrije Beroepen (voormalig FVIB).  

Het CAP-Netwerk Vlaanderen wil een multidisciplinair kenniscentrum uitbouwen rond de WCO. Op deze website vindt u informatie over de verschillende aspecten van de WCO. Onder het item "Over de WCO" staat informatie over de mogelijkheden geboden door de WCO en een overzicht van enkele belangrijke vragen bij de toepassing ervan. Verder vindt u een verwijzing naar de wettekst en statistieken over de WCO. Tot slot kan u op deze website meer lezen over het CAP-netwerk Vlaanderen en zijn activiteiten.

Deze website is momenteel nog in opbouw en zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe informatie. We nodigen iedereen uit om geregeld een kijkje te komen nemen.

Lees het persbericht over de lancering van www.wco.be.

Melissa Vanmeenen
Voorzitter CAP-Netwerk Vlaanderen

 

Ondernemershorizon