Links

Interessante links


 • BelgiŽ Lex

  Kruispuntbank van de wetgeving
  http://www.belgielex.be

 • Beroepsinstituut van erkende Boekhouders-Fiscalisten (BIBF)

  Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) is een publiekrechtelijke instelling. Opgericht bij KB van 19 mei 1992 dat werd vervangen door de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De wetgever wilde destijds het beroep van boekhouder (-fiscalist) structureren en organiseren met het oog op meer transparantie en een grotere zichtbaarheid en dit zowel op nationaal als op Europees en internationaal vlak.
  http://www.bibf.be

 • De Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

  Als grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel verdedigt UNIZO ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op alle terreinen en op alle niveaus van de sociaal-economische besluitvorming: in de gemeenten, het Vlaamse Gewest, op federaal niveau en in de Europese Unie.
  http://www.unizo.be

 • Federatie Vrije Beroepen

  De Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO, is dť representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep. Wij bundelen de krachten van 22 representatieve beroepsorganisaties en duizenden individuele leden. "Wij pleiten en strijden op alle niveaus voor de erkenning, waardering en belangen van vrije beroepsbeoefenaars. "U kan bij ons terecht voor activiteiten zoals netwerkevents, infosessies, praktijkgerichte seminaries en workshops. "Wij informeren, adviseren en begeleiden vrije beroepers met informatie op maat. "Wij bundelen op regelmatige basis de beschikbare statistische gegevens in de Polsslag van het Vrije Beroep en publiceren nuttige naslagwerken over themas die het vrije beroep aanbelangen.
  http://www.federatievrijeberoepen.be

 • Graydon

  Graydon biedt aan bedrijven innovatieve, betrouwbare en efficiŽnte middelen en oplossingen gecombineerd met analyse-instrumenten, visie en begeleiding die leiden tot duurzame groei en meer rendabiliteit.
  http://www.graydon.be/publicnew/Default.aspx?i=179

 • Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

  Het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de accountants en belastingconsulenten, opgericht bij de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Het Instituut ziet toe op de opleiding en verzekert de permanente organisatie van een korps van specialisten. Het zal ook de organisatie controleren en bijsturen, met alle noodzakelijke waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. Tot slot waakt het Instituut erover dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd.
  http://www.iec-iab.be/

 • Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

  Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), een publiekrechtelijke beroepsorganisatie opgericht bij wet van 22 juli 1953, heeft tot doel te waken over de opleiding en te voorzien in een bestendig korps van specialisten die bekwaam zijn de functie van bedrijfsrevisor te vervullen met alle vereisten inzake bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseerlijkheid en toezicht uit te oefenen op de behoorlijke uitvoering van de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten.
  http://www.ibr-ire.be

 • Juridat


  http://www.juridat.be

 • Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN)

  KFBN neemt vanaf haar oprichting heel wat initatieven om het notariaat te verdedigen. Zij draagt ook bij tot de oprichting van een aantal verenigingen die de notarissen en hun medewerkers moeten helpen het steeds complexere recht te blijven beheersen, de notariskantoren beter te laten beheren, het notariaat een betere sociaal statuut te bezorgen, de relaties beter te behartigen en de internationale samenwerking tussen notarissen te optimaliseren.
  http://www.notaris.be

 • Orde van Vlaamse Balies (OVB)

  De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van BelgiŽ, in totaal meer dan 9800 advocaten. Elke advocaat is in BelgiŽ verplicht lid van een balie, en dus van ťťn van de Ordes van Advocaten.
  http://www.advocaat.be

 • Preventief bedrijfsbeleid binnen het Agentschap Ondernemen

  Preventief Bedrijfsbeleid heeft als doel financieel gezonde ondernemingen die problemen willen voorkomen of bestaande moeilijkheden willen opvangen, te stimuleren, ondersteunen en bevorderen.
  http://www.agentschapondernemen.be/artikel/preventief-bedrijfsbeleid

 • Rechtbank van Koophandel Tongeren


  http://www.koophandeltongeren.be

 • Tussenstap - Ondernemers op een kruispunt

  Tussenstap, ondernemers op een kruispunt. Dit is een individuele dienstverlening aan ondernemers in moeilijkheden en na een faling, gekoppeld aan een maatschappelijk streven naar meer aandacht voor de menselijke aspecten van het ondernemerschap. Hier spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Ook in crisissituaties blijft de waardigheid van de ondernemer ons leidmotief. Hij krijgt aandacht en een antwoord op zijn vragen. Deze site is geheel aan deze afdeling gewijd.
  http://www.tussenstap.be