Waar vind ik de wettekst?

U vindt de wettekst via volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm

Laatst bewerkt: 29 maart 11
Terug naar overzicht