Welkom

Op 1 april 2009 trad de Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) in werking. Deze wet is erop gericht ondernemingen in moeilijkheden verschillende mogelijkheden te bieden om hun onderneming weer gezond te maken. In de zomer van 2013 (1 augustus) werd de WCO hervormd om nog beter te beantwoorden aan haar hoofddoelstellingen en misbruiken te vermijden.

Het CAP-Netwerk Vlaanderen heeft als prioritaire doelstelling om de evoluties met betrekking tot de WCO op te volgen en alle betrokken partijen hierover te informeren. Uitwisseling van kennis en knowhow dragen bij tot een optimale toepassing van de WCO enerzijds en identificatie van de knelpunten met betrekking tot de WCO anderzijds. Het CAP-Netwerk Vlaanderen kwam tot stand met de steun van de Federatie Vrije Beroepen (voormalig FVIB). 

Deze website geeft u beknopte basisinformatie over wat de WCO voor u als ondernemer kan betekenen. Wij raden u wel aan voor uw specifiek dossier advies in te winnen bij uw economische en/of juridische adviseur.   

Deze website is momenteel nog in opbouw en zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe informatie. We nodigen iedereen uit om geregeld een kijkje te komen nemen.

Lees het persbericht over de lancering van www.wco.be

Melissa Vanmeenen
Voorzitter CAP-Netwerk Vlaanderen

 

Ondernemershorizon