Wat is de Wet betreffende de Continu´teit van Ondernemingen? (WCO)

De ‘wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen’ (WCO) is een wet die een onderneming tijdelijk bescherming biedt tegen de schuldeisers. Tijdens die periode van bescherming (geen faillissement mogelijk, geen tenuitvoerlegging van beslagen mogelijk,…) kan de ondernemer in alle rust verder werken aan het herstel van zijn onderneming.

‘De WCO is sinds 01/04/2009 in de plaats gekomen van de wet op het gerechtelijk akkoord. De WCO biedt ondernemingen in (dreigende) financiële moeilijkheden vele mogelijkheden, pistes om de onderneming te redden en het faillissement te vermijden. Juristen spreken vaak van de ‘open portaal’-benadering’ van de WCO: van zodra de onderneming door de rechtbank toegelaten is tot die procedure (‘men is binnen in het huis’), zijn er vele mogelijkheden om de onderneming te redden (‘portaal met vele deuren’).

De WCO valt uiteen in twee mogelijke procedures:

 1. Buitengerechtelijke procedure
  De WCO laat toe om tot een bindend akkoord te komen met (bepaalde) schuldeisers zonder dat de rechtbank de onderneming gerechtelijke bescherming toekent.
 2. Gerechtelijke procedure
  Binnen de gerechtelijke procedure, ook wel ‘gerechtelijke reorganisatie’ genoemd, zijn er drie mogelijkheden:
  1. minnelijk akkoord
  2. collectief akkoord
  3. overdracht van de onderneming
    

Al deze mogelijkheden komen verder uitgebreid aan bod.

Laatst bewerkt: 05 juni 14
Terug naar overzicht